Зелений пакет для:
Пошук на сайті Пошук у вебі

Зелений пакет для середньої школи

Комплекс «Зелений пакет» призначається, насамперед, для вчителів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Проте його можна використовувати також на інших рівнях освіти та під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо захисту довкілля, подій для преси.

Унікальний комплекс «Зелений пакет» включає такі компоненти:

  • Посібник для вчителя з урочними планами,
  • відеоколекція,
  • компакт-диск,
  • гра «Дилеми» (картки для гри та посібник для вчителя).

Зараз надруковано Посібник для вчителя з урочними планами та гра "Дилеми" ( картки та посібник з поясненннями для вчителя) накладом 6500 примірників.

Планується випуск відеоколекції та компакт-диску.

Тематика всіх компонентів комплексу «Зелений пакет» є однаковою і наскрізно присутня по таким п’яти розділам:
1) Екологічні компоненти — повітря, вода, ґрунт та біологічне різноманіття.
2) Зовнішні загрози — урбанізація, шум, відходи та хімікати.
3) Діяльність людини — енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство та туризм.
4) Глобальні виклики — зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення, моря і океани.
5) Цінності — етика і культура споживання, здоров’я та довкілля, права громадян та відповідальність за Землю в майбутньому.

Кожній екологічній темі відповідає один або кілька урочних планів. В кожному урочному плані вчитель може знайти Завдання для учнів (інформацію, схеми, вправи), зробити з них копії та роздати перед початком уроку.

Наприкінці Посібника для вчителя подано таблицю, в якій узагальнено інформацію про всі теми, урочні плани та їхню відповідність шкільним дисциплінам, рекомендовані фільми з відеоколекції «Зеленого пакета»

Зараз надруковано Посібник для вчителя з урочними планами та гра "Дилеми" (картки та посібник з поясненнями для вчителя).

Таким чином, користувачі «Зеленого пакета» можуть проводити уроки та різні види позакласного навчання, користуючись порадами в Посібнику для вчителя, візуалізувати їх за допомогою відеоматеріалів з відеоколекції, а також доповнити навчальній матеріал інформацією на компакт-диску або інформацією з рекомендованих Інтернет-сайтів.

Кожний урок має уніфіковану структуру. Плани проведення занять мають рекомендований, а не обов'язковий характер, щоб стимулювати уяву вчителя та творчий підхід. Вчитель може гнучко використовувати учбові плани, зважаючи на особливості та потреби конкретної групи.

Рекомендуємо переглянути приклади адаптації "Зеленого пакета" в інших країнах - на greenpack.rec.org.

Ознайомтеся в цьому розділі з електронними версіями матеріалів "Зеленого пакета - Україна". Файли можна завантажувати та використовувати для впровадження комплексу "Зелений пакет".

Зелений пакет-1-Компоненти довкілля.pdf 4394 КБ
Зелений пакет-2-Зовнішні загрози.pdf 2165 КБ
Зелений пакет-3-Діяльність людини.pdf 4864 КБ
Зелений пакет-4-Глобальні виклики.pdf 3250 КБ
Зелений пакет-5-Цінності.pdf 3637 КБ
Картки із завданням дилеми.pdf 1642 КБ
Дилеми Посібник вчителя.pdf 17257 КБ
Відгуки про Зелений Пакет.doc 75 КБ
GreenPack-Ukraine-10April2010.ppt 3635 КБ
Логотип проекту Зелений Пакет Україна.jpg 19 КБ
Зелений пакет. Підручник для вчителя.pdf 16968 КБ
Зелений пакет-Урочні плани (таблиця по предметам).pdf 454 КБ