Зелений пакет для:
Пошук на сайті Пошук у вебі

Зелені сайти (корисні посилання)

Про РЕЦ

http://www.rec.org
Регіональний екологічний центр для Центральної і Східної Європи (РЕЦ) - це міжнародна організація, мета якої сприяти вирішенню проблем навколишнього середовища. Центр досягає поставленого завдання шляхом налагодження співпраці між урядами країн, громадських організацій, ділових кіл та інших природоохоронних установ, а також підтримуючи вільний обмін інформацією та участю громадськості в процесі прийняття рішень щодо питань довкілля.

Засновниками РЕЦ у 1990 році виступили Сполучені Штати Америки, Європейська Комісія та Угорщина. Юридичною основою діяльності РЕЦ є Устав підписаний урядами 27 держав і Європейською Комісією, а також Міжнародний договір з Урядом Угорщини. Центральний офіс РЕЦ розташований в місті Сентендре, Угорщина, крім того, існують місцеві осередки в 17 країнах, таких як: Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Республіка Чехії, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, колишня Республіка Югославії Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія і Туреччина.

РЕЦ бере активну участь в основних світових, регіональних та місцевих процесах і відіграє вагому роль у вирішенні питань в сфері охорони природи і сталого розвитку як в рамках мережі представництв так і поза ними, передаючи знання і досвід в інші країни і регіони.


Організації екологічного спрямування в Україні

http://ecoclubua.com/
Екоклуб «Зелена Хвиля» - це екологічна організація студентів та випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія». Сайт містить інформацію про роботу організації в сфері збереження навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів, останні новини в Україні та світі, що торкаються екологічної тематики, природоохоронні акції та проекти та ін.

http://wwf.panda.org/uk
Всесвітній фонд природи – це міжнародна природоохоронна організація, місія якої полягає у тому, щоб зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина та природа будуть жити у гармонії. В Україні діяльність WWF зосереджена на охороні прісноводних біотопів в дельті Дунаю та охороні лісових ресурсів у Карпатських горах. Крім того, Всесвітній фонд природи проводить в Україні такі кампанії як “Година Землі”, кліматичний тур “Клімат змінюється. Час діяти разом!” та інші.

http://www.necu.org.ua
Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – одна з перших екологічних громадських організацій національного рівня, зареєстрованих у незалежній Україні, діяльність якої спрямована на донесенні позицій фахівців в охороні довкілля до посадовців, які приймають рішення у різних галузях господарства. НЕЦУ має 24 територіальних відділення, що діють по всій Україні.

http://eremurus.org
Громадська екологічна організація Еремурус – Громадська екологічна організація “Еремурус” створена у 1982 р. в м. Ташкент (Узбекістан). З 2001 року працює в Києві. Основними напрямками діяльності організації є: впровадження з 2002 року міжнародного шкільного освітнього проекту з раціонального використання ресурсів та енергії SPARE в усіх областях України; розробка низки навчально-методичних матеріалів з питань сталого розвитку, пом’якшення змін клімату та енергозбереження; підготовка викладачів, керівних кадрів навчальних закладів; формування свідомої мотивації до енергоефективної поведінки, залучення молоді до участі в практичних заходах та проектах, привернення уваги суспільства до раціонального використання ресурсів та енергії.

http://nauka.in.ua
Український науковий клуб – Громадська неприбуткова організація, заснована 2007 року в Києві. УНК має на меті об`єднання українських науковців для сприяння реорганізації наукової сфери в нашій державі так, щоб фундаментальні наукові дослідження в Україні досягли світового рівня, а вся система функціонування, фінансування, регулювання галузі працювала б ефективно, орієнтуючись на кращі світові зразки та практики.

http://pryroda.in.ua
Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи.

http://beiukr.blogspot.com
БЕР складається із правників, журналістів, спеціалістів-екологів, залучає до співпраці інших журналістів та неурядові організації, а також сприяє проведенню їхніх власних розслідувань та іншій діяльності, спрямованій на захист довкілля та здоров'я людей; попередження екологічних негараздів. Основні форми діяльності БЕР: розслідування, надання правової допомоги в сфері захисту екологічних прав, інформаційно-аналітична діяльність та допомога засобам масової інформації. Основними напрямками досліджень БЕР на даний час є небезпечні відходи (в тому числі їх транскордонне переміщення) та небезпечні виробництва, зміна клімату та викиди парникових газів, СОЗ, збереження біорізноманіття та запобігання незаконній торгівлі видами що зникають, збереження природно-заповідного фонду та інше.

http://www.dossier.org.ua
Міжнародна благодійна організація "Інформаційний центр "Зелене досьє" є міжнародною благодійною організацією, яка здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування i не має мети отримання прибутку. Організація поширює свою діяльність на території України, Білорусі, Франції та інших держав.

www.ecoleague.net
Офіційний сайт Всеукраїнської екологічної Ліги містить інформацію про діяльність організації, останні події: конкурси, семінари, фестивалі, природоохоронні акції, видавничі проекти і т.п.

www.eco.com.ua
Відкритий інформаційний проект "ІНТЕР-ЕКО" Вінницької міської природозахисної громадської організації "ІНТЕР-ЕКО". Мета проекту: підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля; сприяння налагодженню громадського інформаційного поля екологічного спрямування; підвищення поінформованності суспільства з питань охорони довкілля; залучення широких кіл громадськості до розв'язання екологічних проблем.

http://epl.org.ua
Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) заснована у 1994 році з метою надання допомоги у захисті екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяння розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та культури.

www.ekomir.crimea.ua
Сайт громадської екологічної організації „Кримська Республіканська Ассоціація “Екологія та світ”.

www.ulrmc.org.ua
Сайт Українського центру менеджменту землі та ресурсiв (УЦМЗР), що є неприбутковою недержавною організацією, створеною Українським iнститутом дослiджень навколишнього середовища і ресурсiв та Altarum, в минулому Мiчиганським iнститутом дослiджень навколишнього середовища (ERIM), США. Завданням УЦМЗР є застосування даних дистанційного зондування Землі, цифрової картографії, географічних інформаційних систем та інших інформаційних технологій з метою підтримки процесу прийняття рішень на державному рівні та в приватному секторі як в Україні, так і в регіоні.

http://letsdoit.org.ua
“Зробимо Україну чистою!” – рух молодих, ініціативних та аполітичних людей, мешканців Києва та громадян України, що об’єдналися заради однієї мети – врятувати країну від екологічної катастрофи, пов’язаної з постійно зростаючим забрудненням її природних ресурсів. Волонтери руху “Зробимо Україну чистою!” 5 червня 2010 року здійснили перше прибирання київських парків, а вже наступного року планують охопити акцією всю країну.

http://greencubator.info
Програма підтримки енергетичних інновацій greencubator – ініціатива, що прагне перетворити Україну в конкурентноздатну державу через енергетичні іновації. Команда Greencubator’a реалізує ряд проектів, головних серед яких є серія конференцій “Енергоефективні Університети”, що об’єднують зусилля керівників українських ВУЗів, бізнесу, громадських організацій у перетворенні українських університетів в ростки енергоефективності, що стануть прикладом для всієї країни, та Greencubator EnergyCamp’и – неофіційні зібрання для обговорення проблем можливостей і перспектив української енергетики в контексті економіки та екології.